Bilgi Güvenliği

Üye İşyerleri, kendileri adına tahsis edilmiş pos cihazlarında kullanılan kart ve kart hamili bilgilerinin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

Kart bilgilerinin üye işyerlerinden çalınması, sızması / sızdırılması, kart verilerinin kopyalanması gibi durumlarda, kart kuruluşları tarafından bir takım cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Bu durumda oluşan cezai yaptırımların kart kuruluşlarına ödenmesi ile aynı zamanda kart hamillerinin uğradıkları zararlarda yine üye işyerleri tarafından karşılanmak zorundadır.

Bu durum üye işyerleri için hem para hem de itibar kaybına neden olmaktadır.

Veri güvenliği ile ilgili tüm bilgilere detaylı olarak buradan ulaşabilirsiniz.

POS Başvurusu