Doktor POS

Doktor, diş hekimi ve veteriner hekim müşterilerimiz için Ziraat Doktor POS!

Gelir Vergisi mükellefi olan doktor, diş hekimi ve veteriner hekim müşterilerimiz, serbest meslek faaliyet kapsamında elde ettikleri kazançlarını Vergi Usul Kanunu’na göre belgelendirmede Bankamız Doktor POS’unu kullanabilirler.

Doktor POS’unuzla yaptığınız kartlı tahsilatlarda üretilen slipler serbest meslek makbuzu yerine geçmekte olup, satışlarınızı stopajlı veya stopajsız olarak yapabilirsiniz.

POS Başvurusu