POS ve Satış Belgesi (Slip) Mesajları

POS ve Satış Belgesi (Slip) Mesajlarına Dikkat Ediniz

Kredi ve banka kartıyla POS'unuzda yaptığınız işlemler sonucunda üzerinde "Yukarıdaki yazılı tutar karşılığında mal veya hizmet aldım" ibaresi bulunan satış belgeleri (slip) düzenlenmektedir.

Kartla yaptığınız işlemlerde POS'tan iki adet slip çıkmaktadır.

Bunlardan biri kart sahibine verilmeli, diğeri ise işyerinizde saklanmalıdır. Çipli kartlarla şifre girişi sonucunda gerçekleşen işlemlerde satış belgesinde imza alanı çıkmamaktadır. Şifre girişi yapılmayan işlemlerin sonunda, slibin işyerinde kalan nüshasına müşteri imzası alınır. İşyeri sliplerinin imzalı veya şifre girişiyle yapılmış olması fark etmeksizin, Vergi Usul Kanunu'na göre 5 yıl ve Türk Ticaret Kanunu'na göre 10 yıl boyunca saklanması ve talep edildiğinde gönderilmesi gerekmektedir.

Sliplerinizin serin ve karanlık bir ortamda saklanması, üzerindeki yazıların okunurluğunun sağlanması açısından önem taşımaktadır.

İşyeriniz, herhangi bir anlaşmazlık durumunda banka tarafından talep edildiği takdirde slipleri ibraz etmekle yükümlüdür.

POS Sliplerinin altında, ilgili nüshanın kime ait olduğu açıklaması yer almaktadır.

Genel Bilgiler​

  • Üye işyerleri özellikle POS‘ta "Bankanızı Arayın" mesajı çıkması halinde başkaca hiçbir işlem yapmaksızın bankamızın pos destek servisi aramalıdır.
  • Üye işyerlerimiz, POS’ta "Karta El Koyunuz" mesajı çıkması halinde kendi güvenliklerini tehlikeye atmayacak şekilde olası sahtecilik işlemlerini engellemek için karta el koymalıdırlar.
  • Üye işyeri sözleşmesine istinaden alışveriş tutarının işyeri limitini aşması halinde aynı harcamayı bölerek birden fazla satış belgesi düzenlenmemelidir.
  • İşyerinde kalan slip kopyasının imzalı işyeri kopyası olmasına dikkat edilmelidir.
  • Satışla ilgili tüm belgeler ve işyerine ait kamera kayıtları güvenli bir şekilde saklanmalıdır.
  • Okunaksız satış belgesi (slip) fatura vb. belgeler ileride finansal kayba yol açabilir.

POS Başvurusu